Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου:

Διεθνής Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD)

(http://www.icold-cigb.net/)

 

 

Δείτε την ιστοσελίδα της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (μητρικής επιτροπής της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων), ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές της και κατεβάστε τα πρώτα 100 τεύχη των ICOLD bulletins δωρεάν ή αγοράστε κάποιο από τα επόμενα τεύχη. 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

 

Μας ενδιαφέρουν….

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)-Κατάλογος Ελληνικών Φραγμάτων

(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar/EKDILWSEIS/damConference/list)

 

Δείτε και κατεβάστε τον Κατάλογο Μεγάλων Ελληνικών Φραγμάτων που καταρτίστηκε από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Λάρισας, στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγμάτων στη Λάρισα. Σύντομα θα δημοσιευθεί και η πλέον ενημερωμένη εκδοχή του.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού     (ΔΕΗ ΑΕ)

(www.dei.gr)

 

Δείτε την ιστοσελίδα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ), που έχει στην κυριότητά της πολλά Μεγάλα Φράγματα (συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου στην Ελλάδα) με κυριότερο σκοπό την υδροηλεκτρική παραγωγή. ’λλωστε, η ΔΕΗ ΑΕ φιλοξενεί  κτηριακά και υποστηρίζει την ΕΕΜΦ εδώ και πολλά χρόνια.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

(http://www.minagric.gr/)

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του φορέα που σήμερα κατέχει το μεγαλύτερο αριθμό Μεγάλων Φραγμάτων στην Ελλάδα και μάλιστα με μεγάλη δυναμική για το μέλλον.

 

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

(www.yme.gr)

 

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενός φορέα με παράδοση στην κατασκευή  Φραγμάτων στον ελλαδικό χώρο.

Εταιρεία Υδρευσης και Αποχετευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ)

(www.eydap.gr)

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του  φορέα στον οποίο ανήκουν τέσσερα Μεγάλα  Φράγματα, μεταξύ των οποίων και το πρώτο, και κατά πολλούς ομορφότερο ελληνικό φράγμα, αυτό του Μαραθώνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Πλαίσιο κειμένου:

Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων

(www.eesye.gr)

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μιας πολύ δραστήριας και κατά κάποιο τρόπο συγγενούς Επιτροπής — ας μην ξεχνάμε ότι οι Σήραγγες και Υπόγεια Έργα όπως Υπόγειοι Θάλαμοι ή Φρέατα Ανάπαλσης συχνά συμπεριλαμβάνονται στα ...Συναφή Έργα ενός Φράγματος!

“B2B Renewable Energies”

(www.renewablesb2b.com)

 

Η επιχειρηματική πλατφόρ΅α “B2B Renewable Energies”, που συντονίζεται από το Ελληνογερ΅ανικό Βιο΅ηχανικό και Ε΅πορικό Επι΅ελητήριο, περιέχει μεταξύ άλλων επίκαιρες ειδήσεις, εκδηλώσεις και

δη΅οσιεύσεις, καθώς και ΅ία εκτετα΅ένη συλλογή από συνδέσμους ΅ε ση΅αντικές ιστοσελίδες  σχετικά με όλους τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής.

Πλαίσιο κειμένου:

“International CFRD Society”

(www.icfrd.com)

 

Η Διεθνής Επιτροπή  Λιθόρριπτων Φραγμάτων με Ανάντη Πλάκα Σκυροδέματος (ΛΑΠΣ) έλαβε μια θέση στους σχετικούς συνδέσμους μας χάρη στις εκδόσεις της (CFRD Works). Ρίξτε μια ματιά στο περιοδικό τους CFRD World αν ενδιαφέρεστε για φράγματα ΛΑΠΣ.