Ομάδες Εργασίας

Πλαίσιο κειμένου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης:  05/02//18

Φράγμα Λευκογείων, Δράμα

Ύψος 41m

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων προσκαλεί, όσα από τα μέλη της έχουν όρεξη να συνεισφέρουν με το χρόνο και τις γνώσεις τους, να συμμετάσχουν στις Ομάδες Εργασίας που έχουν συσταθεί ή να προτείνουν ενδιαφέροντα θέματα για σύσταση και άλλων ομάδων εργασίας.

Οι ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα και τα μέλη κάθε ομάδας  (με έντονα γράμματα σημειώνονται οι συντονιστές κάθε ομάδας) είναι τα εξής:

 

· Ομάδα Εργασίας για την σύνταξη προδιαγραφών Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.) (μέλη: Δ.Γεωργιόπουλος, Γ.Καστραντά, Σ.Λαζαρίδου, Δ.Νικολάου).

 

· Ομάδα Εργασίας «Κριτήρια Επιλογής Σεισμικών Διεγέρσεων στο Πλαίσιο του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Μεγάλων Φραγμάτων στον Ελληνικό Χώρο» (μέλη: Τ.Αναστασιάδης, Ν.Κλήμης, Β.Μάργαρης, Α.Παπαδημητρίου, Χ.Παπαϊωάννου)

Περισσότερες πληροφορίες...

 

· Ομάδα Εργασίας με θέμα τον Καθορισμό Κριτηρίων Επιλογής Πλημμυρών Σχεδιασμού για Φράγματα (μέλη: Γ.Κουβόπουλος, Α.Πιστρίκα, Α.Ράμπιας, Ι.Στεφανάκος, Π.Τσίρα)

Περισσότερες πληροφορίες...

 

· Ομάδα Εργασίας με σκοπό την Κατάρτιση του Καταλόγου Μεγάλων Ελληνικών Φραγμάτων (μέλη: Σ.Λαζαρίδου, Γ.Μπιρμπίλης, Μ.Νιφάκου, Χ.Παπαχατζάκη, Ε.Ράμπιας, Σ.Σαρλά, Π.Τσίρα, Π.Χωριανόπουλος)

Περισσότερες πληροφορίες...

 

· Ομάδα εργασίας με θέμα «Τεχνική  ορολογία φραγμάτων». (μέλη: Ε.Καλτσά, Δ.Λαμπρόπουλος, Ν.Ι.Μουτάφης, Α.Πιστρίκα, Σ.Σιάχου)

¨ Η ομάδα ανήρτησε στο σύνδεσμο http://www.eeft.gr/orologia.pdf μεταφρασμένο το μεγαλύτερο μέρος του  τεχνικού λεξικού φραγμάτων της ICOLD.

 

Περισσότερες πληροφορίες...

 

· Ομάδα εργασίας με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΕΜΦ (μέλη: Κ.Αναστασόπουλος, Α.Μπενσασσών, Δ.Νικολάου):

¨ Η ομάδα ολοκλήρωσε τις εργασίες της. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρμόδιας ομάδας εργασίας αλλά και τις προτάσεις και τα σχόλια των μελών της ΕΕΜΦ σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της, το ΔΣ της ΕΕΜΦ κατέληξε στην τελική μορφή του κειμένου που θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στη ΓΣ (η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2013). Διαβάστε το κείμενο αυτό στο  σύνδεσμο http://www.eeft.gr\katastatikonew.pdf

Περισσότερες πληροφορίες...

 

· Ομάδα εργασίας με σκοπό την επεξεργασία Σχεδίου Π.Δ. Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (μέλη: Κ.Αναστασόπουλος, Ν.Ι.Μουτάφης, Δ.Νικολάου, Γ.Ντουνιάς):

Η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε τις εργασίες της. Διαβάστε το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στη διεύθυνση http://www.eeft.gr\DAF.pdf και ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με το θέμα παρακολουθώντας τη σχετική ημερίδα που διοργανώνει η ΕΕΜΦ στις 7 Ιουνίου 2011 (περισσότερα στη σελίδα «Νέα-Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες»).

 

 

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπάρχουσες τεχνικές επιτροπές της ICOLD στη σελίδα http://www.icold-cigb.net/pagearticle.aspx?ssmenu=140. Αν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή σε κάποια από τις επιτροπές αυτές παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΕΕΜΦ.